Muziekcommissie

Zoals de meeste koren heeft ARS NOBILIS ook een muziekcommissie. Deze commissie bestaat uit vier personen, in principe van elke stempartij een lid. Een van de commissieleden maakt ook deel uit van het koorbestuur.

De functie van de muziekcommissie is het aandragen van nieuwe muziekstukken, vaak in samenwerking met de dirigent. Ook beoordeelt de commissie de muziekstukken die worden aangedragen door anderen, veelal koorleden, op bruikbaarheid voor het koor.
Zij houdt verder de muziekcatalogus bij, rubriceert deze en schoont de beschikbare muziekvoorraad zonodig op.

De commissie zorgt er voor dat de leden van het koor de muziek uitgedeeld krijgen en neemt de die weer in wanneer het niet meer tot het actuele repertoire behoort.

De commissie is ook betrokken bij het voorbereiden van concerten. Waneer er voor deelname aan een concert projectleden worden uitgenodigd, dan zorgt de commissie er voor dat de projectleden de bladmuziek en toebehoren krijgen thuisbezorgd.

De huidige muziekcommissie bestaat uit de volgende leden:
Gea Bloemendal
Betsy van der Hoeven
Ellis de Grijs
Jan Ras