Welkom bij Ars Nobilis,

Ars Nobilis bestaat sinds 1999 in de huidige samenstelling en telt momenteel 39 leden. Wij zijn een amateurkoor en willen op een plezierige wijze en artistiek verantwoord muziek maken, met een hoofdzakelijk christelijk, maar ook klassiek repertoire van bekende en minder bekende componisten.

Wij zijn lid van de Koninklijke Christelijke Zangersbond in Voorschoten.
Ons repertoire omvat koormuziek vanaf 1600 tot heden en wordt uitgevoerd in de Engelse, Duitse, Franse, en natuurlijk de Nederlandse taal en in het Latijn .
We zingen vierstemmig en de samenstelling van ons koor is 11 sopranen, 13 alten, 5 tenoren en 6 bassen.
Als lid van ons koor betaalt men 20,00 per maand. Bladmuziek wordt gratis verstrekt.
Regelmatig wordt medewerking verleend aan o.a. kerkdiensten. Hoogtepunten zijn onze concerten die twee maal in de drie jaar worden gehouden. Hiervoor worden projectleden uitgenodigd die dan op tijdelijke basis aan het concert meedoen. De concerten kunnen een klassiek, maar ook een Paas- of Kerstthema hebben.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. . . . iets voor u? arsnobilis@hotmail.com
 
Foto Ko Groen