Donateurs

Zoals voor iedere vereniging is ook voor Ars Nobilis de steun van donateurs onontbeerlijk. Het gaat niet alleen om de geldelijke bijdragen, maar ook om te kunnen rekenen op een enthousiaste achterban, dat stimuleert natuurlijk!
Al voor minimaal ? 15,00 per jaar wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van het koor en heeft u recht op korting op de entree voor onze concerten.