Contact

Het koor is als volgt bereikbaar.

Secretariaat:
Hamersveldseweg 144
3833 GV  Leusden

Telefonisch contact: 033-494 25 45


Email: arsnobilis@hotmail.com


Bankrekening NL90 RABO 0385 9091 52 t.n.v. Ars Nobilis